“Надиграй ме” 6 сезон – танцовото шоу на България (шести сезон, шести брой) – 7 юни 2015, Ботевград

Предаване: Надиграй ме

В предаването
Всички броеве