Обучението по психология в училище

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Нов конфликт в образователната система - предметът "Психология и логика" отпада като самостоятелна дисциплина и става част от интегративния предмет "Философия", който обединява "Философия", "Етика и право" и "Психология и логика". Близо 2 500 души са се подписали в онлайн петиция против промяната и в подкрепа на обособения предмет.

Какви да предимствата и недостатъците на интегративния предмет и ще пострада ли подготовката на учениците? В "Денят започва с култура" на тези въпроси се опитаха да отговорят Панайот Рандев от Дружеството на психолозите в България - секция "Позитивна психология", главният експерт в МОН Коста Костов и д-р Стоян Асенов - преподавател по философия в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Според Коста Костов две са причините за преминаването към интегративен предмет - новата структура на училищното образование, която включва първи и втори гимназиален етап, и предимствата на интегративния предмет, който има по-цялостното въздействие върху учениците, а това развива в по-голяма степен техните възможности за комуникация, за критическо мислене и да бъдат по-автономни личности.

За Панайот Рандев предлаганите промени са "странни". Няма нито една европейска или друга страна, в която психологията да е част от философия, заяви категорично психологът. Той обърна внимание, че дори в момента предметът "Психология" се преподава от философи, филолози, а не от психолози. Това е емпирична, а не спекулативна наука и най-вече това е практическа дейност, подчерта Рандев и акцентира, че с преподаването на този предмет трябва да се започне още в ранна детска възраст.

Д-р Стоян Асенов реагира на твърдението, че по цял свят психологията е отделена като самостоятелен предмет. Според него това е така единствено в две-три европейски страни, а изказването на Панайот Рандев е "очевидно манипулативно". В начина, по който се представя психологията на широката публика, има една злоупотреба със самата психология, заяви д-р Асенов.