Пряко от БАН: ние и роботите

Темите в предаването:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Професор Руменин ни представи роботите Роби и Роберта, предназначени за деца със специфични потребности. Сътрудник в института ни запозна по-подробно с възможностите на роботите, разработени от тях. В демонстрацията видяхме как Роберта може да спортува и да показва упражненията на децата. Партньорът ѝ Роби има същите възможности. Проектът е отнел две седмици.

Други сътрудници ни представиха робота Робко 12, предназначен да обслужват хора в неравностойно положение и възрастни хора.