Спор между Дряново и Дряновския манастир

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Паркинг за 46 автомобила и 10 сергии със сувенири – това трябва да преодолее в момента посетителят на Дряновския манастир, за да влезе в светата обител да запали свещ и да се помоли. Теренът, подобен на малък площад, представлява около една десета част от имота на манастира. Такъв е по документи идеалният дял на Община Дряново, доказан след поредица от дела от 1998 до 2013 година. И така се установява, че манастирът притежава 90 процента от 11-те декара имот, а община Дряново владее останалите десет, но единствено идеални процента земя. Според Великотърновския митрополит Григорий общината незаконно се разпорежда именно с предния двор на манастира в неговите реални размери.


Великотърновски митрополит Григорий: В предишни мандати и при предишни кметове, и при сегашния кмет функционират едни бараки, едни сергии там, продават се какви ли не неща и хората мислят, че видиш ли, манастирът е виновен, че това са на манастира някакви нагласени работи. Нищо подобно, ние искаме площадчето пред манастира да си е манастирско, да бъде свободно, и когато човек отиде, да си паркира колата спокойно, да влезе, да се помоли, без да му търси някой паркинг и така нататък. Но отиваш сега да си запалиш за 20 стотинки свещ и някой ти казва един лев, два лева паркинг. Като ги запитаме, тези, които на сергиите са, казват, ние си имаме договор с кметството, и този договор с кметството за тях е валиден, кметството не се отрича, то си печели там някакви наеми, пък ние си плащаме в края на краищата данък смет, и така техния данък манастирът го плаща.

Кметът на община Дряново е категоричен, че общината напълно законно управлява предния манастирски двор. Той изтъква наличието на Акт за общинска собственост от 2018 година, издаден на база влязло в сила съдебно решение от 2013. Освен това теренът е част от път.


Мирослав Семов, кмет на община Дряново: В законовите разпоредби съществува един член, в който се задължава всяка една улица, всеки един път, който е без изход и е по-дълъг от 100 метра, да завършва с обръщало или паркинг, за да могат автомобилите, стигайки до задъненото място на определената улица или път, да могат да обърнат и да се върнат. Същият е статутът и на този път, който стига до паркинга на Дряновския манастир, като паркингът се явява естественото обръщало на този задънен път. Кой е крив и кой е прав в цялата тази сага, както вие я наричате, решава съдът, както ви споменах, досега в три поредни саги, стигайки до най-висши инстанции, общината се оказва в правото си да притежава този имот и тази собственост.


Според закона обаче само индивидуален имот с конкретни реални граници може да бъде управляван и стопанисван така, както общината управлява паркинга и сергиите и печели от това. Само че два отделни имота няма, защото няма делба и съгласие между съсобствениците.

Грета Гавраилова, юрисконсулт на Община Дряново: Пускали сме заявление до Агенцията по кадастър да бъдем нанесени като собственици, да нанесени сме, но само като съсобственици. Заповедта на Агенцията по кадастър беше обжалвана от Дряновския манастир, тя падна впоследствие в съда и така и не се стигна до обособяване на двата имота. По тази причина сме съсобственици и към момента.

От настоящото положение на двора пред манастира са доволни само търговците:

Мария Иванова, търговец: Всеки ден тук общината идва, почистват се контейнерите, зимата също. Много съм доволна от отношението на общината.

Целогодишно тук пристигат хиляди хора, за да посетят манастира. Някои от тях остават да преспят в него. За една цяла нощ цената на паркинга може да достигне тази на нощувката и храната.

Да разположиш платен паркинг и сергии пред манастир - явно не е богоугодно, но дали е законно - това е дълъг спор, чийто край още не се вижда. А поклонника, пристигнал отдалече, никой не го пита какво мисли. За да влезе в храма, той трябва първо да плати на търговците.