"Твоите права": Как да постъпим, ако работодателят забави заплатата ни?

Темите в предаването:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Добре е хората да знаят, че забавата или частичното плащане е знак за затруднения на работодателя и трябва вече да решат какво да правят, предупреди Венцислава Мирчева. При спиране на плащане първото нещо, което трябва да направи работникът е да се обърне към компетентния орган - Главна инспекцията по труда. И е добре да не чака месеци.

В Кодекса по труда съществува възможност да се самосъкратим. Това е член 327, ал.1, т.2, която дава възможност работникът или служителят да подаде заявление до работодателя за прекратяване на трудовия договор поради забава на плащането на заплатата. Има договорен срок в трудовия договор за плащане на заплатата и ако в този срок не се плати, работникът е свободен да подаде това заявление, обясни експертът. Прекратяването е без предизвестие и договорът се счита за прекратен от момента на получаване на заявлението от работодателя, обезщетение се дължи за един месец при безсрочен договор, при срочен - в зависимост от срока.

Ако работодателят не може да бъде намерен, преустановил е дейността, работникът отново трябва да се обърне към Инспекцията по труда със заявление по образец, след това се предприемат проверки, накрая се издава разпореждане за прекратяване на трудовия договор, но парите си остават дължими.

Как да постъпим, ако договорът ни е за 4 часа, но сме принудени да работим по8 и повече - вижте във видеото.