"За моята безопасност" - полицейска школа за ученици

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Ямболските полицаи са открили интересен начин да предпазят децата от агресията, опасностите и престъпността. От години в Основно училище "Димчо Дебелянов" в Ямбол се организира полицейска школа "За моята безопасност", която дава теоретични познания и практически умения на децата от какво да се пазят и как да се отбраняват сами.

Първата школа "За моята безопасност" е създадена в училището още през 2005 г. и досега за 11 години през нея успешно са преминали ученици от няколко випуска. Полицаите са разбрали, че откъслечните срещи с децата не са толкова полезни, колкото ежемесечните обучения.

"Ние преценихме в Областна дирекция на МВР – Ямбол, че насочвайки и създавайки една такава школа ще имаме възможност за повече и по-систематизирана и организирана дейност с децата, от което очакваме по-добри резултати", каза Татяна Павлова, говорител на МВР - Ямбол.

Четвърти випуск от възпитаниците на Анелия Георгиева започва обучение в полицейската школа и всички с нетърпение очакват срещите с полицаите, защото са много интересни.

"Те ходят при кучетата, те се возят в полицейски коли... Просто за тях това е един различен свят, много непознат, но много интересен и много полезен и смятам, че от тези деца, които са минали през тази школа в продължение на 3 години никой няма да стане престъпник", обяснява Анелия Георгиева, класен ръководител.

На първото занятие от школата учениците се запознаха с полицай Кирил Борисов, който отговаря за района на тяхното училище, и от него научиха какви са полицейските задължения на охраняващите ги. Разбраха и какво ще ги очаква занапред.

"Полицаите започват да работят с децата още в 5 клас и в продължение на две-три години успяват да изградят у тях необходимия респект към закона и доверие към правоохранителните органи", коментира Татяна Павлова.

"Те се чувстват сигурни, чувстват се защитени и спокойни. Обикновено престъпниците са страхливи, уплашени и много често са жертва на изнудване, на някакви страхове, които са вътре в тях. Когато знаеш, че има кой да те защити и когато си познал добрите очи на МВР, тогава разбираш, че не си сам и тогава е по-лесно да преодолееш този момент", добавя Анелия Георгиева.

Най-желани от децата са практическите занятия по самоотбрана.

"Освен, че се запознават със спецификата на различните полицейски дейности, те имат възможността една голяма част от теоретичния материал или беседите на различни теми да бъдат провеждани по време на обучението им по самозащита в салона или съответно в залата на областната дирекция", каза Татяна Павлова.

Най-важната цел на обучението е да създаде у децата безопасни модели на поведение.

"Основната цел на тази школа е да изгради едни такива позитивни, безопасни модели на поведение сред младите и подрастващите, така че в определени ситуации на базата на този натрупан опит те да могат да реагират", подчерта Павлова.

Още първото занятие в школата грабна интереса на децата и изгради у тях големи очаквания.

"Те ни предоставиха една много ценна информация, която аз лично не знаех", каза Мирослав Колев.

"Да, много е добре да сме до полицията, защото те ни помагат в трудни моменти", отбеляза Гергана Грудева.

"Аз очаквам полицията да ни защитава и те да ни помагат и ние да се защитаваме сами", добави Христо Козлеков.

Практиката досега е доказала, че преминалите през полицейската школа ученици успяват по-добре да се справят с агресията и не се поддават на вредни въздействия.