"Законът и ние": Актуалните проблеми и приоритетите в работата на съда

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Общият брой на постъпилите през 2016 г. за разглеждане в Административен съд София-град дела е 13087. Броят на приключените от съдиите дела е 13490, в това число и такива от минали години. Административен съд София-град остава най-натовареният сред административните съдилища в страната, средната месечна ангажираност на съдиите е 41 дела.

През февруари най-големият първоинстанционен административен съд в България отбеляза 10 години от създаването си. А на 7 март Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет преизбра за негов председател за втори 5-годишен мандат съдия Радостин Радков. За актуалните проблеми и приоритетите в работата на съда, първото си интервю след избора председателят даде за рубриката ни „Законът и ние“.