Мобилни пунктове за вредни отпадъци в Благоевград

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

В Благоевград се проведе поредната кампания за безвъзмездно предаване на опасни отпадъци от домакинствата. По три пъти в годината в мобилни пунктове за отпадъци жителите имат възможност да оставят своите празни опаковки от лекарства и препарати, лакове, електрически уреди и други вредни за природата предмети. Наблюденията показват, че хората масово изхвърлят вредните отпадъци заедно с битовите.

Опасни отпадъци са всички препарати, които се използват от домакинствата за почистване, лакове и бои, лекарствени продукти с изтекъл срок на годност, батерии и електрически уреди. Голяма част опасни отпадъци често се озовават изхвърлени в съдовете за смет. Причините за това са различни. Някои хора не знаят кои отпадъци са вредни за природата, други просто нямат търпението да ги събират отделно и да чакат разкриването на мобилен пункт, където да ги предадат.

"Няма достатъчно информираност, няма достатъчно места за изхвърляне на тези неща и на всеки му е по-лесно да си ги изхвърли в кофата за боклук”, смята жителка.

"Мисля, че всичко зависи от нас, значи общината и другите фирми не могат да направят нищо освен ако го няма съзнанието”, каза друга.

"Не знам каква информация има, но разделно трябва да се събират боклуците, аз лично така го правя и се стремя да не замърсявам”, допълни трета.

Според еколога на община Благоевград хората у нас нямат навик да изхвърлят опасните отпадъци отделно от битовите. Затова от общината се опитват да популяризират разделното събиране.

"Продължаваме да работим и с училища, и с детски градини, и с всички граждани, които проявяват интерес, но пак казвам, има още много какво да искаме от самите себе си. Предстои и въвеждане на такса смет върху реално генерирано количество, което означава: всеки разделно събран отпадък ще се предава безплатно, но смесеният битов отпадък ще струва изключително скъпо на гражданите”, обясни екологът Диана Стефанова.

Според хората от града по-често трябва да има кампании, при които да могат да се предават опасните отпадъци, защото определени места за предаването им липсват.

"Обиколих всички аптеки в Благоевград и ми казваха, че в тоалетната, просто това е май-използваното нещо, другото е, че нали всеки хвърля в контейнерите”, разказа жителка.

"Количествата, които събираме, не предполагат по-често събиране на този вид отпадък”, допълни екологът.

В града предстои откриване на площадка за събиране на опасните отпадъци, където хората ще могат да го правят безплатно по всяко време.