150 жалби срещу мобилните оператори заради роуминга

В предаването ще видите:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Жалби валят срещу мобилните оператори заради новото таксуване на разговорите и мобилните данни в роуминг, което влезе в сила от юни. Най-често потребителите обжалват временното деактивиране на роуминг услугата от един от мобилните оператори. Други не знаят, че роуминг услугата трябва да се активира в България, а не в чужбина, поради което остават без комуникация, напуснат ли страната.

Веселин Божков, предс. на Комисията за регулиране на съобщенията: В този случай ти нямаш роуминг услуга, трябва да вземеш друг апарат, да влезеш на интернет страницата или да се свържеш със съответния оператор, който те обслужва в България, и по този начин да получиш паролата за активиране на роуминг услугата.

Една от най-големите неясноти е да разберем колко интернет всъщност можем да ползваме в роуминг. Според еврорегламента, ако имаме тарифен план от 30 лева, умножаваме 30 по 2 и разделяме на 7,7 евро, или 15 лева, колкото е цената на интернета на едро. Така получаваме 4 гб.

Най-масово обаче се жалват потребители с два пакета: основен за разговори от 20 лева и допълнителен за интернет от 3.

Веселин Божков, предс. на Комисията за регулиране на съобщенията: Обикновено Вие си купувате за 3 лева допълнителен пакет и смятате 20 плюс 3 - 23, умножено по 2, разделено на 15 лева - каквато е цената на едро. И смятате, че ще имате този обем. Само че в закупуването на допълнителен пакет формулата за изчисляване е друга. 3 лева, умножено по 2, разделено на 15. И тук е разминаването.

И така вие ще ползвате 400 мегабайта, а не 3 гигабайта интернет. Но за да знаете, трябва да четете договорите много внимателно.

Димитър Геновски, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Получаваме такива сигнали за грешки при изчисления на фактурите на потребителите. Съответно тези сигнали ги препращаме към компетентния орган, който е КРС, оттам имам представа какво се случва, но това са спорове, които се уреждат между самите компании и частните лица, подали жалбите.

И още: ако потребявате повече в чужбина, отколкото сте потребявали у дома и надхвърлите тарифния си план, ще влезе в сила и ще бъдете таксувани по цени на едро, а те са следните: 6,5 стотинки за разговори, 2 ст. за смс, 15 лева за 1 гигабайт мобилни данни. Иначе от 150-те жалби, подадени в КРС, две са уважени - именно за недотам ясни договори.

Веселин Божков, предс. на Комисията за регулиране на съобщенията: Договорът трябва да бъде освен точност, трябва да бъде и конкретен, и ясен.

И помнете още, че обаждането на чуждестранен номер не е роуминг, а обикновен международен разговор и се таксува по международните тарифи. Ако ще учим или живеем в чужбина, трябва да докажем това, а мобилният оператор ще следи поведението ни за 4 месеца. Когато сте закупили карти в държавата, в която живеете, няма право да купувате карти в други страни.

Акценти