Подобрява се бизнес климатът у нас

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Проучване сред над 30 финансови директори на големи структуроопределящи предприятия у нас от енергетиката, банковия и застрахователен бизнес, фармацевтичната и химическата индустрия показва, че през последните 6 месеца фирмите увеличават приходите и пазарния си дял. Проучването е на "Делойт България" за нагласите на финансовите директори по отношение на бизнесклимата у нас, съобщава Зоя Велинова в "Денят започва".

Според ръководителя на програмата за финансовите директори докато преди

година и половина у нас се говореше основно за оптимизация на разходите на фирмите, сега това не е на дневен ред. Сега целта е растеж с ресурсите, с който структуроопределящите предприятия разполагат и реинвестиране на собствения капитал.

"Вече им  някакви проблясъци на оптимизъм. Предпазливостта остава и тя  води. Несигурността е налице, но има покачване на апетита към риск - малко, но отчетливо, както и някакъв оптимизъм и положителна нагласа  по отношение на това, че вървим към растеж и към инвестиции", обяснява Васко Райчев - председател на "Делойт България".

"Ако процесът по оптимизиране на разходите е приключил и в момента фирмите се развиват със собствен капацитет и преследват нови пазарни  позиции - това е основната промяна", каза директорът по финансово консултиране в компанията Тодор Тодоров и добави: "Едва ли можем да кажем, че кризата отзвучава, но реакцията на фирмите по отношение на  това какво очакваме да се случи показва, че има оптимизъм. За напред очакваме много плавен растеж."

Проучването сочи, че най-голямото предизвикателство пред фирмите у нас през последните 6 месеца е била несигурността на финансовите пазари и на икономиката като цяло.

Според Калин Христов, подуправител на БНБ, един от големите въпроси за  икономиката ни сега е как спестяванията на населението и на целия неправителствен сектор, които са се увеличили с около 10% на годишна  база, да се превърнат в инвестиции и как да се мотивират инвеститорите  да вложат пари в България.