Мястото и ролята на класическото образование

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Класическото образование до Втората световна война има голямо място в България, както и досега в много страни по света. Това е така, защото всичко около нас - цялата култура, политика, икономика, са определят от развитието през последните 2500 години. "Културният човек познава историята, а класическото образование е най-добрият начин това да стане", каза в "Денят започна" проф. Анастас Герджиков - професор по римска литература в Катедрата по класическа филология на СУ "Свети Климент Охридски".

Проблемът със сградата на НГДЕК не е централен, а е повод за истинския разговор - къде е мястото на класическото образование изобщо, продължи той. Проф. Герджиков припомни, че след прекъсване от 45 години е направен опит да се създадат няколко класически гимназии, като на два пъти са внасяни в Образователното министерство готови учебни програми, така че всяко училище, което има такова желание да тръгне по този път. "За съжаление, това още не се е случило. Единствената класическа гимназия остава Националната гимназия за древни езици и култура, която беше създадена през 1977 година. Аз съм чувал за много създатели на тази гимназия, но истината е, че тя беше създадена от нейния директор и нейните учители. Тези учители бяха от Софийския университет и това я превърна в академично училище, в лицей към Софийския университет, в академична институция", подчерта проф. Герджиков.

Учебните програми, които ние предлагахме, не се различават от това, което предлага НГДЕК от създаването си - изучаване на старогръцки и латински език, изучаване на антична история и култура в по-голям обем от предвидения в обикновените училища, все неща, интересни за децата и полезни в живота, поясни ученият и добави: "Ние виждаме реализацията на хиляди възпитаници на Класическата гимназия. Полезни са във всички сфери, виждам реализация във всички сфери - журналисти в кадър и зад кадър, през политици и хора в икономиката, до преподаватели и хора, които се занимават с изкуства. Причината не е в това, че те са подготвени занаятчийски добре за нещо, а в това, че са подготвени за всичко", заяви проф. Герджиков.