Интеграция и заетост за хората с увреждания

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Гости в студиото на „Денят започва“ бяха Стилиян Баласопулов, председател на Националния съюз на трудово-производителните кооперации, и Елка Тодорова, председател на УС на Националната федерация на работодателите на инвалиди. Поводът на тяхното гостуване е шестият европейски форум за социално предприемачество, който ще бъде открит на 30 март в Пловдив, а днес от 11:00 часа ще се проведе пресконференция в София на тема „Създаване на заетост на хората с увреждания“.

„За съжаление изключително е малък броят на заетите и статистиките са изключително разнопосочни. В НОИ статистиката, на която ще се опра в момента – 281 000 лица са в трудоспособна възраст, обаче в тях не са вписани всички тези, които са под 50% намалена работоспособност“, каза Тодорова.

„Иначе в нашите предприятия, специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания, работят около 2000 лица. Ако говорим по Национална програма за осигуряване на заетост и обучение за хора с трайни увреждания, през 2010 г. са работили 2 230 лица, а 2015 г. са работили едва 130 лица по националната програма, т. е. виждаме как намаляват драстично“, продължи тя.

Тодорова обясни, че традиционната дейност, която извършват хората с увреждания, е шивашката, както и печат, опаковъчни изделия, градинска мебел, билкова козметика и др.

Вижте целия разговор във видеото.