Какъв е редът за регистрация в бюрата по труда и какви са помощите за хората

„На фокус: Регионът” от Благоевград:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве