Министър Танева за промените в схемите за обвързано подпомагане на фермерите

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

От следващата година фермерите, които получават средства за точно определен вид земеделска продукцията или по т.н. схеми за обвързана подкрепа, ще ги взимат само срещу предоставени фактури за произведена и продадена продукция или срещу касови бележки. Схемите за обвързана подкрепа действат вече две години и равносметката сочи, че има ръст при всички производства. 232 млн. лв. се дават годишно на земеделските производители по два критерия - плащане за обработваема площ и плащане за количество произведена продукция или глава отгледан добитък. Министърът на земеделието и храните Десислава Танева обясни за зрителите на "Денят започва", че тази подкрепа е възможна съгласно промените в общата селскостопанска политика на ЕС за новия програмен период 2014-2020 г. и тези 232 млн. лв. на практика представляват 13% от общия пакет за директни плащания на България. Страната ни се е възползвала от максималния възможен процент, за да го предостави срещу доказано производство на чувствителните сектори или тези, които са със значително по-малко обеми, отколкото са били в последните години, подчерта министър Танева. И поясни, че България избира да подкрепя животновъдите, трайни насаждения и зеленчуци. Тази подкрепа, която действа вече две години, доведе до ръст в тези сектори на селското стопанство.

Получиха се изкривявания в бранша за тези две години и те се дължат на начина, по който са направени схемите и определено подпомагането, които са правени и по искане на браншови организации, на заинтересовани страни, призна земеделският министър и посочи къде са те - при отглеждане на тикви, орехи, зелен грах, зелен фасул. Категорично изключихме тези култури от такова подпомагане, заяви Десислава Танева. Даде за пример помощите за тикви, които са равни на почти на разходите за производство и това води до един нездрав интерес в заявителите за подпомагане.

От 1 януари 2017 г. се въвеждат промени в отчитане за правото за получаване на тази обвързана подкрепа. Министър Танева подчерта, че първо изключват културите, дадени като пример за изкривяване на схемите. Въз основа на икономическия анализ, който са изготвили за влиянието на обвързаната подкрепа върху производството като разходите за производство и нетен доход за стопанство, са направили и в трайните насаждения, и в зеленчуците втори групи култури, които са със значително по-малко разходи за производство и за тях планираното подпомагане е значително по-малко от основните култури. Например, извадени са от основната група, която досега се подпомагаше, десертното грозде и сливите, които ще са с малко по-ниски ставки от 1 януари. При зеленчуците също е са отделени дини, пъпеши и главесто зеле в отделна група, която е с индикативна по-ниска ставка. Друга промяна е увеличението на добивите за търговска реализация, които трябва да покажат фермерите с фактури, за да получат съответното плащане. Целта е равнопоставеност и всички да работят на светло. Въвеждат още две важни изменения - модулирана ставка на стопанствата - за растениевъдството - 30 ха, а за животновъдството - до 250 животни  - тя за тях е по-висока. Въвежда се и и специален инструмент за планинското животновъдство за 1200 стопанства, които са на надморска височина над 750 м и така се осигурява поминък в тези райони. Тези промени ще се прилагат от 2017 г.

Десислава Танева коментира и цените на доматите - вижте във видеото.