Отвъд човешката власт. Природни бедствия по нашите земи

В предаването
Всички броеве