Човекът и природата 3. клас: Правила за оказване на първа долекарска помощ

В предаването
Всички броеве

9:15 Човекът и природата 3. клас: Правила за оказване на първа долекарска помощ при травми, получени при движение, спорт и игри

9:45 Човекът и природата 4. клас: Причинители на заразни болести (микроби, бактерии и вируси) и средства за предпазване и лекуване (лична хигиена, ваксини, лекарства

10:15 Човекът и обществото 3. клас: Априлското въстание и Освобождението на България

10:45 Човекът и обществото 4. клас: България и българското общество през 20 в.

13:00 География и икономика 5. клас: Климат на Африка

13:45 География и икономика 6. клас: Води на Азия

14:30 География и икономика 7. клас: Старопланинска област

15:15 Химия и опазване на околната среда 7. клас: Киселини и основи. pH на разтворите