"С БНТ2 на училище" – 24.03.2020

С БНТ2 на училище – 24.03.2020
В предаването
Части от предаването
Всички броеве

9:15 - Математика 1. клас: Изваждане със заемане

9:45 - Математика 2. клас: Умножение и деление с 6

10:15 - Математика 3. клас: Разпределително свойство на делението

10:45 - Математика 4. клас: Деление с преминаване

13:00 - Математика 5. клас: Действия с десетични дроби. Намиране на неизвестен множител. Делимо и делител

13:45 - Математика 6. клас: Умножение и деление на степени с равни основи

14:30 - Математика 7 клас: Симетрала на отсечка