"С БНТ2 на училище" - 19.03.2020

С БНТ2 на училище - 19.03.2020
В предаването
Части от предаването
Всички броеве


От 9:15 до 12:00:

Математика 1. клас (1 урок): Събиране на 6 с едноцифрено число с преминаване

Математика 2. клас (1 урок): Умножение и деление с числото 7

Математика 3. клас (1 урок): Деление на двуцифрено с едноцифрено

Математика 4. клас (1 урок): Деление на многоцифрено с едноцифрено число - затвърдяване


От 13:00 до 17:00 часа:

Математика 7. клас (2 урок): Равнобедрен и равностранен триъгълник

Повторение по БНТ2 и БНТ4 на уроците по математика за 1., 2., 3. и 4. клас в 14:00, 14:30, 15:00 и 15:30 часа