"С БНТ2 на училище" - 07.04.2020

С БНТ2 на училище - 07.04.2020
В предаването
Части от предаването
Всички броеве

9.15 Математика 1.клас: „Събиране и изваждане с преминаване на десетицата (9+7 и 16-7)“

9.45 Математика 2.клас: „Умножение с числото 8“

10.15 Математика 3.клас: „Половинка. Третинка“

10.45 Математика 4.клас: „Умножение с 10, 20, 30, …, 90“

13.00 Математика 5.клас: „Процент. Основни задачи“

13.45 Математика 6.клас: „Степенуване на произведение и частно“

14.30 Математика 7.клас:„Правоъгълен триъгълник с ъгъл от 30 градуса“

15.15 География и икономика 7.клас: „Почви, растителност и животни на България“