"С БНТ2 на училище" - 30.03.2020

С БНТ2 на училище - 30.03.2020
В предаването
Части от предаването
Всички броеве9.15 – БЕЛ 1.клас: Буква Щ щ

9.45 - БЕЛ 2.клас: Глаголи

10.15 – БЕЛ 3.клас: Синоними

10.45 – БЕЛ 4.клас: Изговор и правопис начислителните имена

13.00 - Български език 5. клас: Нелични глаголни форми

13.45 - Български език 6.клас: Минало неопределено време

14.30 - Български език 7.клас: Сложно съставно изречение - I част