Български език 7.клас: Сложно съставно изречение - I част

В предаването
Части от предаването
Всички броеве