"С БНТ2 на училище" - 20.03.2020

С БНТ2 на училище - 20.03.2020
В предаването
Части от предаването
Всички броеве

09:15 - Математика 1. клас (2 урок): Събиране с преминаване

09:45 - БЕЛ 2. клас (2 урок): Мога да съгласувам прилагателното име със съществителното по род и число

10:15 - Математика 3. клас (2 урок): Деление на двуцифрено с едноцифрено (от вида 72:6) – затвърдяване

10:45 - БЕЛ 4. клас (2 урок): Мога да изговарям и пиша правилно прилагателни имена

13:00 - БЕЛ 7. клас (3 урок): Обособени части в простото изречение

Повторение на уроците по БНТ2 и БНТ4 в - 14:00, 14:30, 15:00 и 15:30 часа.


Текст