Емил Радев: България е една от малкото страни, където има вечни длъжници

В предаването ще видите:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Българският евродепутат организира, съвместно с Комисията по правни въпроси на Народното събрание, обществено обсъждане на тема „Край на вечния длъжник”.

„Важно е в България да има регламент, който да слага край на цялата тази ситуация, която засяга над 600 хил. български семейства“, коментира евродепутатът.

В Народното събрание са внесени промените в Закона за задълженията и договорите. „Предложението е да има 10-годишна абсолютна давност. От възникване на задължението, когато то вече стане изискуемо, независимо какво прави кредиторът, след изтичане на 10 години това задължение да се погасява. Така както е с публичните задължения в България“, заяви Радев.

Практиката показва, че и банки, и топлофикации, ако не си съберат дълга след 4-5 години, тези дългове стават несъбираеми. Тогава се намесват колекторите, които изкупват тези задължения на 2-3, максимум 5 процента и продължават да тормозят хората, посочи евродепутатът.

"Внесени са промени и в Гражданско-процесуалния кодекс, касаещи изпълнителното производство, особено за уведомяването. Често пъти се лепят бележки, където се смята, че живее длъжникът и това се смята за редовно уведомление. Това не бива да става по този начин".