Кога учениците няма да ходят на училище заради мръсния въздух?

В предаването
Части от предаването
Всички броеве
Мариета Кротнева: При постъпване на предварителна информация до три дни от Столична регионална изпекция за критични стойности на фини прахови частици във въздуха, Министерството на образованието и наука нарежда чрез заповед на министъра, на директорите на образователните институции в предучилищното и училищното образование да предприемат конкретни мерки, които включват ограничаване провеждане занятията на открито, включително и посещения извън училище, както и учестен режим на мокро почистване на сградите.

Експертът обясни, че ако родителят не иска детето му да ходи на училище в дните с опасно мръсен въздух, може да се възползва от наредбите, според които учениците могат да отсъстват до 3 дни с разрешение от класния ръководител и до 7 дни с разрешение на директора.

Вижте целия разговор във видеото.