Нов живот за старите дрехи

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

24.5 тона текстилни отпадъци са събрани през изминалата година във временните контейнери. Инж. Петър Трайков, директор на дирекция „Управление на отпадъците“ разказа, че годните за повторна употреба дрехи и обувки отиват в магазините за дрехи втора употреба. Друга част от тях отиват в домове, които имат нужда. Негодните дрехи отиват за влагането на ново производство на дрехи, текстилни продукти, вати, уплътнители, както и за оползотворяване на енергийния потенциал, който носят. Много малка част отиват за депониране.

Новите постоянни контейнери са разположени на територията на 15 от районите на Столична община. Точките са общо 20 на брой и са избрани така че да бъдат достъпни, да са на публични места. Има възможност за разширение на системата. Временните контейнери продължават да действат.