Порочен кръг за 250 000 лева: Психиатрията в Русе с нов дълг за стари задължения

Предаване: Денят започва

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

В началото на годината ръководството на психиатричните центрове и болници изчисляваха, че за издръжката на лечебните заведения ще са им необходими минимум 55 лева на ден. Наредбата на Здравното министерство, която тази година е излязла и със закъснение, е разчела необходимите суми, с които се покриват разходите за медикаменти, лечение, режийни осигуровки, на по-малко.

Д-р Теменужка Матева – управител на Център за психично здраве – Русе: Издръжката е повишена доста малко, тя е повишена на леглоден с лев и петдесет и сега става 40 лева. По-голямо повишение има в интензивните грижи и в дневните стационари, но интензивните грижи са един малък процент от общия брой хора, които постъпват при нас.

И това, заедно със закъснелите плащания за първите 4 месеца на годината, изплатени едва на 10 април, са довели до натрупване на задължения и се наложило и да се тегли заем.

Д-р Теменужка Матева – управител н Център за психично здраве - Русе: И най-неприятното е, че април месец се наложи да имаме задължения към персонала, който работи един много тежък труд, които едвам успяхме да си получат заплатата точно преди 7 април, който е единственият празник професионален… Успяхме да разплатим всички дългове, но докато се стабилизира положението, т.е. докато получаваме равномерна издръжка. Има един луфт, в който ние трябва да издържим и хората да си получат заплати, и да си плащаме задълженията, и то без лихви.

Д-р Теменужка Матева каза, че все пак ще се възползват от минималното увеличение и на този етап са повишили три пъти нощния труд, който досега е бил между 70 стотинки и един и петдесет на час. За увеличение на заплатите обаче засега не може да се говори.

Д-р Теменужка Матева – управител н Център за психично здраве – Русе: Трябва да получат всички, и немедицинските работници, които са с висше, със средно образование, обаче участват пряко в лечебно-диагностичния процес Тази издръжка, която получаваме, не ни дава възможност да достигнем заплатите на хората, работещи в Центъра за психично здраве, съгласно КТД-то, което е прието миналата година…

В Центъра за психично здраве в Русе работят близо 200 души, които обслужват три остри отделения и дневен център. Голяма част от тях са фелдшери и медицински сестри, на които заплатите трябва да станат 950 лева. Засега обаче няма яснота как ще бъдат разпределени обещаните 50 милиона лева.