"Истории от архива"

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Рожден ден със скок в река Тибър - 1965 г.

Приготовления за ЕКСПО 67 в Монреал - 1967 г.

Работилница за восъчни фигури в Лондон -1975 г.

В памет на пианистката Снежина Гълъбова