Законът и ние

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Първите опити за създаване на Закон за доброволчеството датират от 2006г. През 2011 година е внесен и проект на закон в НС. Отсъствието на законова уредба и индиректно на държавата като регулатор, е важен фактор,който влияе за развитието на доброволчеството в страната. Това бе посочено при представяне  на изследване, изготвено от центъра за нестопанско право по повод Международния ден на доброволеца и доброволчеството - 5 декември.