Математика 2. клас: Минута

В предаването
Всички броеве

9:15 – МАТЕМАТИКА 1. клас: „Сравняване на числата 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100“

9:45 – МАТЕМАТИКА 2. клас: „Минута

10:15 - МАТЕМАТИКА 3. клас: „Решаване на текстови задачи от умножение и деление с числата до 1000”

10.45 – МАТЕМАТИКА 4. клас: „Електронен калкулатор“

11.15 - МАТУРАТА НА ФОКУС - БЕЛ: „Български език“ – тема „Съгласуване на относителните местоимения "който" и "чийто". Употреба на възвратно притежателно местоимение “; „Литература“ – тема „Христо Смирненски“

13:00 – МАТЕМАТИКА 5. клас: „Лице на триъгълник“

13:45 – МАТЕМАТИКА 6. клас: „Отношение. Пропорция. Свойства на пропорциите“

14:30 – МАТЕМАТИКА 7. клас: „Неравенства между страни и ъгли в триъгълника. Неравенство на триъгълник“

15:15 – ХИМИЯ И ОКОЛНА СРЕДА 7. клас: „Халогенна група“ (обобщение)

16:15 – МАТУРАТА НА ФОКУС – БЕЛ: тема „Учтива форма“; „Литература“ – тема „Гео Милев“