Български език 7.клас: Части на речта – преговор (трета част)

В предаването
Части от предаването
Всички броеве