Камионче за опасни отпадъци в Русе

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

На Регионалното депо в Русе са изградени две клетки за опасни отпадъци. Те са оборудвани със специални ББ кубове, които обаче от доста време са запълнени с пестициди с изтекъл срок на годност. И в момента депонирането на опасни отпадъци е преустановено, тъй като на територията на страната няма друга възможност за тяхното складиране и третиране. А е важно празните опаковки, обозначени със символи за опасност – препарати за растителна защита, за почистване, лекарства с изтекъл срок на годност да не влизат в общите контейнери, а от там – на депото.

Наталия Кръстева – зам.-кмет в Община Русе: Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата. Това са опасни отпадъци с определени свойства, които се оползотворяват по определен начин.

Много от хората, които минават покрай камиончето, проявяваха любопитство и казаха, че ще се върнат.

Красимира Иванова: При положение, че има къде контролирано да бъдат събирани тези отпадъци, мисля, че е чудесно. Имам термометър, батерии също… Ще бъде хубаво, ако повече се популяризира.

Други русенци обаче смятат, че има много по-опасни отпадъци от тези в техните домове.

А трети отдавна са установили, че няма къде да си изхвърлят старите лекарства.

Анка Фараонова: Ние ползваме електронни термометри. Ако имаме такива неща, слагаме в торбички. Питаме н аптеката къде може да ги дадем, обаче няма място къде и ние ги хвърляме в контейнера.

През септември, на 19. и 20., Общината планира нова кампания за събиране на опасни отпадъци, защото тогава от много домове след ремонтите, ще трябва да се изхвърлят кутии от бои и лакове. Администрацията планира и още една услуга, ако има интерес от страна на гражданите.

Наталия Кръстева – зам.-кмет в Община Русе: При заявено желания от определен човек ние се ангажираме да уведомим фирмата и камиончето да дойде и през друго време на годината…

От Общината отчитат, че през последната година се забелязва повишаване на активността на гражданите да предават опасните си отпадъци.