Математика 4. клас: Деление на многоцифрено с двуцифрено число...

В предаването
Всички броеве


9.15 Математика 1.клас: Събираемо и сбор

9.45 Математика 2.клас: Деление на 0 с число

10.15 Математика 3.клас: Текстови задачи от умножение и деление в косвена форма

10.45 Математика 4.клас: Деление на многоцифрено с двуцифрено число, когато някоя от редните единици на частното е нула

11.15 Матура на фокус: Български език - Тема „Употреба на бройна форма“, Литература: Тема „Димчо Дебелянов“

13.00 Математика 5.клас: Лице на правоъгълен триъгълник

13.45 Математика 6.клас: Моделиране с уравнения от вида ax+ b=0 (a  0)

14.30 Математика 7.клас: Неравенства, свеждащи се до линейни

15.15 Физика и астрономия 7.клас: „Строеж на атома и атомното ядро“

16.15 Матурата на фокус – повторение на урока от 11,15