370 години от издаването на първата българска книга в „История.BG“

Книгите на българите - от 16. век до Освобождението е темата на дискусията в понеделник от 21:00 ч. по БНТ 1

370 години от издаването на първата българска книга в „История.BG“

Този понеделник (26 април), предаването „История.BG” е посветено 370-годишнината от излизането на първата българска печатна книга с елементи на новобългарски. Неин създател е Филип Станиславов. В света са останали само 17 екземпляра от нея, а първата новопечатна книга на новобългарски език е „Неделник” на Софроний Врачански. Сред най-значимите отпечатани на български книги през Възраждането са „История славяноболгарская“ на Паисий Хилендарски, „Болгарска граматика“ на Неофит Рилски и „Денница на новобългарското образование“ на Васил Априлов. По нашите земи в периода до Освобождението има 20 печатници собственост на българи.
За всичко това, а и за първите български издатели, за още книги и учебници с важно значение за националното ни пробуждане ще бъде разговорът в студиото на „История.BG” по БНТ 1.
По темата ще дискутират д-р Мария Полимирова, гл. ас. в Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев”, проф. дфн Николай Аретов от Института за литература – БАН, проф. д-р Лъчезар Георгиев от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и Росен Петков – изследовател на книгата като артефакт и колекционер.
Гледайте предаването „История.BG“ в понеделник (26 април 2021 г.), от 21:00 ч., по БНТ 1.


За предаването
„История.BG“ е проект на БНТ 1, посветен на значимите събития и личности от историята на България. Той е създаден по случай шест от значимите исторически събития с кръгли годишнини за периода октомври 2012 – октомври 2013 година. Поради изключително големия интерес на зрителите към него, БНТ 1 го разширява, продължава и излъчва всеки понеделник дискусия по различна тема.
Националната медия отбелязва по-важните за България исторически годишнини с репортажи и предоставя трибуна на специалисти, които изразяват мнението си в тематични дискусии. Публиката има възможност да вземе участие в дебата по спорните теми и въпроси, свързани с историческите дати и подробностите около тях.
Водещ на предаването е журналистът Георги Ангелов.


Повече за предаването: https://bnt.bg/bg/a/istoriya-bg
Facebook Page®: https://www.facebook.com/Istoria.bg.bnt/

Акценти

Кампании Виж повече