Форум: Отговорни производители

Форум: Отговорни производители

Стремежът на потребителите към здравословен, безопасен и качествен начин на живот се превръща в един от основните двигатели за още трансформации и иновации сред участниците на FMCG & Retail пазара. Не само връзката „производител-търговец-краен потребител“ обаче е определяща динамиката в сектора. В третото издание на форума „Отговорни производители“ на списание „Мениджър“ представители на бизнеса, браншови и неправителствени организации очертават много по-мащабната картина на влияние, което секторът за бързооборотни стоки има върху икономическата, екологична и социална среда в България. Форумът ще се проведе на 28 април, от 10.30 часа, в залата на Международно висше бизнес училище – София, ул „Винсент ван Гог“ №7. То ще протече в три дискусионни панела, в хибриден формат с излъчване на живо в Мениджър Нюз, както и във фейсбук събитието Трети годишен форум „Отговорни производители“.

Какво е влиянието на FMCG & Retail и техните основни „подсектори“ върху националната и регионалната икономика, върху възникването на нови работни места и планирането на нови инвестиции в еко- и социално ориентирани бизнес модели – това ще бъдат основните теми за дискусия и споделяне на добри практики в първия панел.

Втори панел на събитието е посветен на важна за обществото и бизнеса тема - правилното оползотворяване на годна за консумация храна. Всяка година в ЕС се изхвърлят над 88 млн. тона храна в срок на годност. Данните за България варират между 670 и 700 хиляди тона.

Как секторът за бързооборотни стоки и веригите отговарят на променените от пандемията потребителски нагласи - е темата в трети панел на събитието “Отговорни производители”.

Програмата на събитието ще откриете тук

Можете да присъствате и в залата на провеждане. Участието е безплатно, но със задължителна предварителна регистрация на www.events.manager.bg

Кампании Виж повече