БЕЛ - 7 клас: Съставно сказуемо

В предаването
Всички броеве
В това издание на "С БНТ на училище" ще видите:09:15 - БЕЛ 1. клас (1 урок): Буквите Тт, Дд, Сс, Зз, Кк, Гг, Пп, Бб, Фф, Вв, Шш, Жж - преговор09:45 - БЕЛ 2. клас (1 урок): Прилагателни имена10:15 - БЕЛ 3. клас (1 урок): Мога да разпознавам възклицателно изречение10:45 - БЕЛ 4. клас (1 урок): Мога да проверявам правописа на съществителните имена – преговор13.00 - БЕЛ 7.клас (2 урок): Съставно сказуемоПовторение по БНТ2 и БНТ4 на уроците по БЕЛ за 1., 2., 3. и 4. клас в 14:00, 14:30, 15:00 и 15:30 часа Последвайте нашата общност във Viber!