Човекът и природата 5.клас: Дишане при растенията

В предаването
Всички броеве

9.15 – Човекът и природата 3.клас: Органи на човешкото тяло

9.45 – Човекът и природата 4.клас: Eстествени и изкуствени съобщества и хранителни взаимоотношения между организмите в тях

10.15 – Човекът и обществото 3.клас: Борци за освобождение

10.45 - Човекът и обществото 4.клас: Примери за героизъм и патриотизъм на българския народ по време на Балканските войни

13.00 – Човекът и природата 5.клас: Дишане при растенията

13.45 - Човекът и природата 6.клас: Движение на вещества в растителния организъм. Проводяща система

14.30 – Биология и здравно образование 7.клас: Безгръбначни животни. Обобщение

15.15 – Физика и астрономия 7.клас: Трептения и звук