МАТЕМАТИКА 2.клас: Решаване на задачи за мерните единици за време

В предаването
Всички броеве

9.15 – МАТЕМАТИКА 1.клас: Събиране на числата 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100


9.45 – МАТЕМАТИКА 2.клас: Решаване на задачи за мерните единици за време


10.15 - МАТЕМАТИКА 3.клас: Умножение и деление с числата до 1000


10.45 – МАТЕМАТИКА 4.клас: Умножение и деление с двуцифрено число


11.15- МАТУРАТА НА ФОКУС - БЕЛ: тема - Употреба на тире и на кавички; Литература: тема - Йордан Йовков


13.00 - МАТЕМАТИКА 5.клас: Успоредник


13.45 – МАТЕМАТИКА 6.клас: Приложение на пропорциите. Намиране на неизвестен член на пропорция


14.30 – МАТЕМАТИКА 7.клас: Успоредник


15.15 – ХИМИЯ И ОКОЛНА СРЕДА 7.клас: Периодичен закон


16.15 – МАТУРАТА НА ФОКУС – БЕЛ: тема - Паронимия. Тавтология; тема: Никола Вапцаров