"Златен фонд": 95 години от рождението на Апостол Карамитев

Апостол Карамитев в откъс от „Рожден ден”, 1971 година. „Шутът е най-светлата личност в епохи на всеобщо мозъчно затъмнение”- казва неговият герой.

В епизода: Невена Коканова, Ружа Делчева, Мирослава Стоянова, Апостол Карамитев, Стефан Велков.

Телевизионен театър по Драгомир Асенов.

Оператори: Анастас Хитров и Константин Черкозов.

Режисьор: Николай Савов.

В „Рожден ден” участват: Апостол Карамитев, Невена Коканова, Ружа Делчева, Ани Бакалова, Димитър Буйнозов, Любомир Кабакчиев, Георги Георгиев-Гец, Мирослава Стоянова, Стефан Велков и други.

Вижте Апостол Карамитев в постановката "И най-мъдрият си е малко прост".

Кампании Виж повече