Вътрешен конкурс на БНТ за късометражен детски игрален филм

Вътрешен конкурс на БНТ за късометражен детски игрален филм

БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

ОБЯВЯВА ВЪТРЕШНА КОНКУРСНА СЕСИЯ

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА КЪСОМЕТРАЖЕН ДЕТСКИ ИГРАЛЕН ФИЛМ

във връзка с УЧАСТИЕ НА БНТ В КОПРОДУКЦИЯТА НА ЕСРТ (EBU) ЗА ДЕТСКИ ИГРАЛЕН ФИЛМ 2020


Конкурсната сесия е предназначена за селекция на предложения за реализация на кратка филмова форма за следната позиция:

ИГРАЛЕН ФИЛМ НА ТЕМА „КАЖИ МИ ЕДНА ТАЙНА“ (с времетраене 15 минути)

УСЛОВИЯНА ЕСРТ (EBU), НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ИДЕИ:

За игралния филм:

Филмът се изготвя по посочената тема. Всеки епизод трябва да разкаже история за деца на възраст от 6 до 9 години. Главният герой/актьор трябва да е между 8 и 11 години и да бъде активен герой в епизода. Историите трябва да включват деца от всички социални среди, да имат ясна сюжетна линия, както и да отчитат удоволствието на публиката от екшън, приключения и фантазии, и да съдържат сцени, заснети на открито.

Историите не трябва да разчитат само на сюжетната линия. Те трябва също така да бъдат ориентирани към психологията и да са в синхрон с емоционалността на целевата аудитория.

Може да се прибегне към разказвач от трето лице, който да е зад кадър или пък разказът може да е от първо лице, а може и да няма никакъв разказвач. Наративът не трябва да надвишава пет минути от общата продължителност на епизода (по възможност се препоръчва по-кратък разказ).

Разказът трябва да бъде визуално ориентиран. Всеки синхронен диалог трябва да се разбира, тоест да бъде илюстриран от действието или от самия разказ.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Синопсис (минимум 1 страница)

2. Творческа биография на автора

Срокът за подаване на документи за участие в конкурсната сесия е до 16 часа на 13.02.2020 г.

Желаещите да участват в конкурсната сесия следва да депо­зи­рат документите в 2 екземпляра в Деловодството на БНТ – София, ул. „Сан Стефано“ 29, на вниманието на Ивайло Огнянов – Директор на дирекция „Програма БНТ 1.

След приключване приемането на проекти комисия от БНТ ще извърши преглед и оценка на потенциала и качествата на проекта.

Проекти, които не са постъпили в указания срок, няма да бъдат допуснати до участие в конкурсната сесия.

Кампании Виж повече