Прекратяване на процедурата по провеждане на последващ търг с тайно наддаване за определяне на наемател на помещение обособено като „Зъболекарски кабинет”

Прекратяване на процедурата по провеждане на последващ търг с тайно наддаване за определяне на наемател на помещение обособено като „Зъболекарски кабинет”

При провеждането на обявения търг е констатирано обстоятелство, което прави невъзможно приключването на тръжната процедура за отдаване поднаем на помещение - част от недвижим имот, публична държавна собственост, предоставен за управление на БНТ, находящо се в Аварийно-диспечерски блок /АДБ/ на територията на НРТЦ на БНТ в rp. София, бул. „Цариградско шосе” № 111, обособено като „Зъболекарски кабинет”

ЗАПОВЕД

Нередности
x

Сигнализирайте нередност

и/или

Разрешени формати: (jpg, jpeg, png). Максимален размер на файла (25 MB). Можете да качите максимум 5 файла.

** Тези полета не са задължителни.

< Назад