На името на Боян Петров

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Новият вид стоножка е с дължина едва 7 мм., а проф. Павел Стоев разказа, че тя е открита през 2006 г. по време на участието в проект за изследване на пещерите на Родопите. Проф. Стоев и Боян Петров изследват фауната в пещерите там. Стоножката е намерена в пещерата Стъпалката в село Рибново.
Боян Вагалински, гл. ас. в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН, обясни, че стоножката принадлежи към една средиземноморска група видове, по-голямата част от които е разпространена в Италия. Този вид е ендемичен за Западни Родопи и района и се среща само там.Във видеото можете да научите информация и за паяка, намерен от Боян Петров. Вижте.