Новините на БНТ - по пътя към мечтата

Третокурсници от Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ „Св. Климент Охридски“ се запознаха отблизо със спецификата на работа на новинарите в БНТ. Популярната водеща Надя Обретенова, която успешно съчетава журналистическата си работа с преподавателската дейност, разказа интересни случаи от професионалната си практика и запозна бъдещите медийни специалисти с технологията за създаване на информационните емисии на обществената телевизия. Студентите имаха възможност да надникнат „зад кулисите“ на „По света и у нас“ и да се запознаят с журналистите, които превръщат събитията от деня в телевизионни новини.

 Новините на БНТ - по пътя към мечтата

През новия телевизионен сезон информационните емисии на БНТ значителен ръст от 16%, спрямо предходния.
С близо 12% нараства зрителския интерес към публицистичните програми на обществената телевизия, а филмовата програма на БНТ привлича 28,5% повече аудитория спрямо сезон 2017 – 2018 г.

Българската национална телевизия е предпочитан партньор в обучението на студентите по журналистика у нас. Всяка година обществената телевизия организира обучителни посещения за стотици студенти от различни вузове и ученици, с изявен интерес към медиите. Много от възпитаниците на висшите училища провеждат студентски стажове в БНТ.

Кампании Виж повече