Законът и ние: Делото САПАРД

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Делото „САПАРД" е разпределено на нов съдия, който в момента преценява дали да му даде ход. Това съобщи Георги Ушев, председател на Специализирания наказателен съд, който отчете на пресконференция дейността за изминалата година на оглавяваното от него ведомство. В рубриката на "Денят започва" "Законът и ние" се срещнахме с Ушев, за да разберем каква е била 2013 година за Специализирания съд.

Според доклада постъпилите дела в Специализирания наказателен съд миналата година са 1654. Над 94% от тях вече са приключени. Средно на съдя са се падали 127 дела за годината, което прави по 11 на месец. Някои от делата са с обем 200 тона и над 500 свидетели, обясни Ушев. 181 са осъдените лица като най-често налаганата присъда е лишаване от свобода до 3 години. Наложените глоби са 580 000 лева, а сключените споразумения за миналата година са 51. За 2013 спецсъда е издал малко над 500 разрешения за използване на СРС-та и 14 отказа.

Ушев разказа, че 2013 година е била много трудна за Специализирания съд. Той мисли, че имат накъде да подобряват работата си. Все пак похвали своите колеги, че са всеотдайни в работата си и правят всичко възможно делата да приключват бързо и справедливо. Като проблеми през годината Ушев посочи, че Специализираният наказателен съд продължава да работи с 10 съдии и трима командировани. Този брой е крайно недостатъчен. През 2013 е проведен конкурс за нови девет съдии, но той не е приключил, защото решението се обжалва. Друг проблем е, че Специализирания наказателен и Специализирания апелативен съд ползват общо един етаж от сградата на "Черковна" като разполагат само с четири съдебни зали. Деловодствата не побират стотиците тонове дела и няма помещение за съхранение на веществените доказателства.

Това, което Ушев вижда като наложителна промяна към настоящия момент е въвеждането на обжалваемост на актовете на вазивната инстанция, с които се отменя първоинстанционната присъда и се връща делото за ново разглеждане, заради допуснати процесуални нарушения. Той счита, че такава промяна е необходима тъй като в настоящия формат на провеждане на конкурсите за израстване на магистратите във вазивните инстанции често намират място например прокурори от Районна прокуратура с достатъчно стаж и те могат да станат съдии в Апелативен съд. Така без да са разглеждали един процес от начало до край, без да са провели съдебно следствие и без да знаят колко усилия коства призоваването на голям брой свидетели в едно огромно като обем дело, те с лека ръка отменят първоинстанционната присъда за някакво дребно нарушение. Този техен акт е най-обжалваем и съда е принуден да разглежда делото от начало по същество. Ушев обясни, че разглеждането на едно дело струва няколко хиляди лева.