Публично изслушване на кандидатите за генерален директор пред СЕМ

Публично изслушване на кандидатите за генерален директор пред СЕМ

Съветът за електронни медии провежда публични изслушвания за генерален директор на БНТ. Медийният регулатор допусна до третия етап на обявената Процедура за избор на генерален директор на Българската национална телевизия СЕМ всички кандидати, подали документи - Сашо Диков, Ирина Величкова, Сашо Йовков, Василена Матакева, Емил Кошлуков, Венелин Петков, Красимир Ангелов и Светлана Божилова.

В концепцията си Сашо Диков се обяви за пълна ревизия на БНТ. Относно щатния състав на телевизията заяви, че би трябвало да се направи пълна дисекция на това кой какво прави в БНТ. Постави хората в центъра - като се даде възможност на всеки да работи и да се докаже.

"Смятам, че първото нещо, което трябва да бъде направено, е имиджът на БНТ. Гръбнакът трябва да бъде новини и публицистика. Не по цял ден публицистика, а по цял ден новини и публицистика. Това е належащо. Няма кой от другите кандидати да гарантира тази свобода и независимост. Ще бъде дадена възможност на всеки работещ в БНТ да работи и да покаже какво може. Що се касае до ключовите позиции - същото", заяви Сашо Диков.

Ирина Величкова се обяви за рестарт на БНТ. Тя би работила за развитие на човешкия ресурс, прозрачност на управленските решения. Смята, че трябва да се възстанови детска редакция, а БНТ 3 да стане специализиран канал с профил култура.

"Време е за рестарт. На първо място са професионалистите в БНТ. Основни приоритети - възстановяване мястото и ролята като обществена телевизия, развитие на човешките ресурси. Да се приемат и спазват програмни схеми, които да съответстват на съответния профил на програмата. Конкурсното начало при създаване на програми. Авторекламата трябва да стане основен фактор, осъвременяване на техниката. Инвестиране в квалификацията на журналистите и привличане на млади хора. Прозрачност на управленските намерения. Липсват оригинални детски програми. Трябва да има специализирана детско-образователна програма. Възстановяване на детска редакция. БНТ 3 - няма спортен канал. Има 8 - 10 канала на български език изцяло спортни, тоест няма смисъл от такъв канал. Тези права са скъпи. Перспективата е БНТ 3 да е специализиран канал с профил култура - кино и концерти. БНТ 4 да я направим за българите в чужбина", каза тя.

Величкова заяви още, че всеки директор е временен, непреходна е БНТ. БНТ е кауза.

Според Сашо Йовков обществената телевизия е недофинансирана, а добрата телевизия се прави с пари. Той предложи формула за финансиране, с която да се избегне зависимостта.

"Ние трябва наистина да поведем битка в този закон да е записано финансирането на обществените медии да е чрез процент от Брутния вътрешен продукт. Записано в закона това ще лиши политиците да оказват натиск върху управлението. Ще се отърси телевизията и от корпоративни интереси. Бих отишъл по-драстично. Бих отказал БНТ да излъчва реклами", каза Сашо Йовков.

Василена Матакева ще работи за това да има разследваща журналистика, детски пояс, предавания на социална тематика, жестомимичен превод във всички емисии новини. Постави акцент върху дигиталната трансформация.

"Приоритети пред БНТ - изграждане на стратегия, повишаване на инвестициите в хора, технологично обновление. Задачите: да се повиши квалификацията, повече медийни продукти за младите хора, за хората с увреждания", каза още Василена Матакева.

Досегашният директор Емил Кошлуков залага на инвестиции в хората, технологично развитие, програмно съдържание и партньорства в своята визия за развитие.

"Финансовата дейност е важна - финансова дисциплина. Не бива да си позволяваме експерименти с бюджети. Развитие на хората - не само заплати, квалификация. Развитие на студията, развитие на техника и технологии. Адаптиране към потребителски навици, технологично развитие и програмно съдържание - затова работим", заяви Емил Кошлуков - кандидат за генерален директор на БНТ.

Венелин Петков определи БНТ като "спящ великан, който трябва да се събуди". Убеден е, че обществената телевизия трябва да води пазара. Ще работи затова решенията да се вземат публично.

"БНТ трябва да води пазара. Аз предлагам еволюция, а не революция. БНТ разполага със страхотен творчески потенциал. БНТ разполага със страхотна база. БНТ може с телевизионното съдържание да намери своя път към младата аудитория - да направи прехода от линейно към интернет. Ние трябва да създадем видеопортал, където цялото съдържание на БНТ трябва да бъде качено там. Пълна финансова ревизия за договорите от последните години, функционален анализ на длъжностите - кой каква длъжност изпълнява", каза Венелин Петков.

Според Красимир Ангелов всеки ръководител иска да има увереност в бюджета, за да не бъде атакуван политически. Смята, че БНТ се нуждае на всеки 3 години да се преглеждат концепциите на предаванията и програмните схеми.

"Първо ще започна с одит през Сметната палата. Важна задача е БНТ да върне доверието в себе си. Има голям ресурс, който не се използва и смятам да се използва чрез система за планиране и създаване на национален нюзрум за координиране. Възстановяване и на кореспондентската мрежа в страната. Ще се работи за оптимизация на различните звена, но без съкращения. В момента проблем са ниските заплати и се усеща липсата на кадри", каза Красимир Ангелов, кандидат за генерален директор на БНТ.

БНТ да бъде форум за диалог - за това би работила Светлана Божилова. Смята, че е необходим надзорен орган в областта на бюджета. На мнение е, че БНТ 2 трябва да остане да се развива в полето на културата и образованието.

"За мен е важно да се подчертае, че БНТ трябва да бъде форум за диалог и дебат. Да се изследват потребностите на зрителите. Един "Референдум" не стига. Аз искам една дискусионна линия всеки ден от седмицата - аудиторията има нужда да се търсят решения. Предвидила съм 128 страници гид за професионално поведение на Би Би Си. Трябва сериозна инвестиция в технологичното оборудване. Планирам създаване на обществен съвет - 25 души от различни области, както и надзорен орган в областта на бюджета", посочи Светлана Божилова, кандидат за генерален директор на БНТ.

Нередности
x

Сигнилизирайте нередност

и/или

Разрешени формати: (jpg, jpeg, png). Максимален размер на файла (25 MB). Можете да качите максиум 5 файла.

** Тези полета не са задължителни.

< Назад