Благотворителни кампании и/или християнско милосърдие

В предаването
Части от предаването
Всички броеве
Д-р Камен Данов: Темата е даста сложна с много аспекти. Аз бих казал, че благотворителността е една гражданска битност да се прави нещо хубаво. То може да бъде насочено към хората, може да бъде насочено към възстановяването на различни паметници, сгради, към различни дейност. Докато християнското милосърдие има своите корени в Евангелието. Тъй като милосърдието е нещо, което ние трябва да правим всеки ден, то е насочено към нашия ближен, тъй като Господ Иисус Христос преди да си тръгне и да прати Светия дух, той ни оставя две неща. Едното е да обичаме ближния си и второ нещо е да обичаме Бога.