Корпус на стенописите от първата половина на ΧΙΧ век в България

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Изследването съдържа 900 страници и 1200 снимки. В увода към изданието, под формата на обща научна студия, са представени над 40 храма със стенописи. Като отделни корпусни единици са представени още 52 стенописни паметника.