Загубата на вяра в Бог се корени в обществото на богатствата и излишъка

В предаването
Всички броеве