Дирекция „Програма БНТ1”

 

Ивайло Огнянов - И.д. директор на Дирекция „Програма БНТ1“

Магистър по теология в Богословския факултет към Софийския университет "Св. Климент Охридски" със специалност "Съвременни аспекти на богословието". Магистър по "Бизнес администрация" и бакалавър по "Стопанско управление" към УНСС. На работа в БНТ от 2009 г. като Директор на продукция в БНТ1. От 2012 г. - изпълнителен продуцент в БНТ2 и 4 години главен продуцент на продуцентски център БНТ Свят до 2018 г.

 

Телефон: 02 814 2210
E-mail: ognianov@bnt.bg

Координационен център

Главен координатор

Телефон: 02 814 2235

Продуцентски център „Вътрешна телевизионна продукция“

Главен Продуцент

Телефон: 02 814 2392

Продуцентски център „Външна телевизионна продукция“

Евгения Атанасова Атанасова-Тенева – Главен Продуцент