Филмов архив

Филмовият архив на БНТ включва 77840 заглавия на филмови програми и информационни обекти, нанесени на 16 и 35 мм лента с общо времетраене над 38200 часа.

Филмови програми:

Общо 64800 регистрационни номера на 16 и 35 мм филмова лента, от които 50000 единични заглавия (някои от материалите са с по няколко копия). Общо времетраене на филмовите програми е 37500 часа.

Информационни обекти:

Общо 27840 заглавия записани на 16 мм филмова лента, от които 13973 броя производство на новинарските екипи на БНТ и 13867 броя постъпили от чужди информационни агенции. Общото времетраене на филмовите информационни обекти е 700 часа.