Фотоархив

Фотоархива на БНТ включва 614694 кадъра. От тях 539210 кадъра нанесени върху 35198 регистрирани филма (с оригинал фотонегатив и диапозитив) с формати „Лайка“, 6 на 6, както и 75484 цифрови снимки.

Архивът в таблично изражение:


типброй носителиброй кадри
цветни негативни филма от формат „Лайка“2852 филма86450 кадъра
цветни негативни филма от формат 6x61385 филма13850 кадъра
ч/б негативни филма от формат „Лайка“ 6100 филма183000 кадъра
ч/б негативни филма от формат 6Х624024 филма240000 кадъра
цветни диапозитивни филма от формат „Лайка“377 филма11310 кадъра
цветни диапозитивни филма от формат 6x6460 филма4600 кадъра
цифрови снимки75484 кадъра